[php] [/php]

ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

A PPP PRIVATE POWDER PRODUCTS KFT.
ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

 

Alapvető célunk, hogy tevékenységünkkel, termékeink állandó jó minőségével megfeleljünk vevőink elvárásainak, kölcsönösen egyeztetett és elfogadott követelményeinek, valamint az alkalmaz- ható nemzetközi és hazai jogszabályoknak és szabályozó körülményeknek. Azonosítottuk azon külső és belső tényezőket, melyek kihathatnak az elvárt eredményeinkre és ezen információkat folyamatosan frissítjük. Folyamatosan figyelemmel kísérjük vevőink igényeit és a vevői igényekhez igazodva alakítjuk ki termék előállítási folyamataikat, rendszerünket betartva a jó gyártási gyakorlatra vonatkozó javasla- tokat.

A rendszer tanúsítás megszerzése és megtartása érdekében törekszünk arra, és kötelezettséget vállalunk, hogy az FSSC 22000 szabvány és az élelmiszer biztonság követelményeinek minél maga- sabb szinten megfeleljünk, ezeket teljesítsük szem előtt tartva a folyamatos fejlődést.
Célunk a magas szintű higiéniai körülmények között történő, biztonságos élelmiszer előállítá- sa, a HACCP alapelveinek alkalmazásával. Fontosnak és szükségesnek tartjuk, hogy minden dolgo- zónk rendelkezzen a szükséges élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kompetenciával és célunk, hogy ezt folyamatosan a megfelelő szinten tartsuk.

Termék előállítási technológiánkat folyamatosan fejlesztjük a biztonságos élelmiszer előállítás és a gazdasági eredmények növelése érdekében.
Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer alkalmazásával arra törekszünk, hogy a reklamá- ciók számát folyamatosan csökkentsük, és céljainkban meghatározott szint alatt tartsuk, valamint hogy elkerüljük az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos incidenseket és a negatív egészségügyi következmé- nyeket a termékek elfogyasztása miatt. Egyéb céljaink kitűzésekor elsődleges figyelmet fordítunk az élelmiszerbiztonsági tényezőkre és azok fejlesztésére, céljainkat a meghatározott időközönként felül- vizsgáljuk, és ha szükséges módosítsuk azokat vagy újakat tűzünk ki.

Elkötelezettek vagyunk környezetünk védelme mellett. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a felhasznált energia mennyisége – a termékbiztonság veszélyeztetése nélkül – csökkenjen.

Célunk, hogy vevőink értékelési szempontjainak folyamatosan megfeleljünk és növeljük elé- gedettségüket.
Beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal és vevőinkkel is hosszú távú, kölcsönösen előnyös kap- csolatokra törekszünk, és ezért hatékony kommunikációt folytatunk velük, ahogyan a releváns hatósá- gokkal is, és ez által biztosítjuk minden érdekelt fél számára szükséges élelmiszer biztonsági ismere- tet.

Belső kommunikációnkkal biztosítjuk, hogy az élelmiszer biztonság szempontjából fontos in- formációk időben rendelkezésünkre álljanak mindennemű befolyásoló tényezőről, és hogy ezek által született döntések az élelmiszer biztonságot folyamatosan garantálják.
A szervezet minden tagjának alapvető kötelessége a minőség és az élelmiszer-biztonság iránti elköte- lezettség valamint munkája során mindent meg kell tennie azért, hogy a társaság eredményesen működjön.

Pécs, 2020. január 21.

Újhelyi Károly cégvezető

Itt találsz meg minket!

PPP PRIVATE POWDER PRODUCTS KFT.

7630 Pécs, Mohácsi út 58.
Térkép »
telefon: +36 30 779 7801
email: karl@powder-products.com

Diszkont

Nyitvatartás: Hétfő - Péntek: 13.00-17.00
Telefon: +36 70 677 7128

 Impresszum • Adatvédelem • Cookie kezelése